استفاده در سایتهای واکنش گرا (Responsive)

برای استفاده از ویجت جار در سایت‌های  واکنش‌گرا (Responsive) باید iframeهای سایت‌ خود را Responsive کنید. برای واکنش‌گرا کردن iframe ویجت جار کافیست استایل max-width: 100% را به المان iframe اضافه کنید. اگر نتیجه دلخواه را نگرفتید، از راهنماهای زیر می‌توانید استفاده کنید. راهنمای iframeهای واکنش‌گرا در Bootstrap https://getbootstrap.com/docs/4.0/utilities/embed/ راهنمای iframeهای واکنش‌گرا در Foundation https://foundation.zurb.com/sites/docs/responsive-embed.html […]

ادامه مطلب