برای شارژ حساب باید به سایت جار به آدرس http://www.jaaar.com مراجعه کنید.

به این ترتیب که ابتدا به اکانت خود در جار مراجعه و در منوی اصلی وارد بخش “شارژ اعتبار” شوید.
در این قسمت می‌توانید حساب خود را با استفاده از گزینه “شارژ اعتبار به صورت آنلاین” و یا “شارژ اعتبار به روش های دیگر” شارژ کنید.
جزییات نحوه شارژ حساب را از اینجا می‌توانید مشاهده نمایید.