به دو روش می‌توانید به آرشیو نشریه دلخواه خود دسترسی داشته باشید:

1- به قسمت “فهرست نشریات” در پایین سایت مراجعه کرده و نشریه مورد نظر خود را انتخاب کنید. با کلیک بر روی نشریه دلخواه، شما وارد آرشیو نشریه خواهید شد.

2- در نمای کلی سایت، نشریه مورد نظر را انتخاب کنید و در نوار مشکی رنگ کنار نشریه، روی آیکون آرشیو که در تصویر نشان داده شده، کلیک کنید.

196909837
تصویر شماره 1

در هر دو حالت شما وارد صفحه اختصاصی نشریه خواهید شد که در آن آخرین شماره نشریه به همراه شماره‌های قبل به نمایش گذاشته شده و این امکان برای شما فراهم شده که شماره دلخواه خود را نیز از همان صفحه دریافت کنید.