لطفا اطلاعات زیر را برای ما ارسال فرمایید، پس از بررسی مبلغ مورد نظر بازگردانده خواهد شد:

1-تاریخ و ساعت شارژ

2-مبلغی که شارژ کرده‌اید

3-مبلغی که می‌خواهید در حسابتان باقی بماند

4-شماره کارت (ترجیحا بانک پارسیان)

5-شماره تماس خود

6-ایمیلی که با آن در جار ثبت نام کرده‌اید