برای این کار می‌توانید از ویجت جار استفاده کنید. استفاده از ویجت جار رایگان و آسان است. تنها کافی است در سایت ثبت نام و به بخش ویجت‌ها مراجعه کنید و با توجه به نیازتان، ویجت دلخواه خود را طراحی کنید.

برای آشنایی با جزییات و نحوه ساخت ویجت، می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

https://info.jaaar.com/category/widget/