با توجه به تصویر، در این قسمت می‌توانید با انتخاب تاریخ دلخواه (روز، ماه و سال)، پس از بارگذاری مجدد صفحه، تمام نشریات منتشر شده در آن تاریخ را به صورت یک‌جا ببینید.

همچنین برای دیدن یک نشریه در تاریخی مشخص ، ابتدا روی آرشیو نشریه مورد نظر کلیک کنید.

سپس تقویم مشخص شده را انتخاب نمایید

 

در این قسمت می‌توانید با انتخاب تاریخ دلخواه (ماه و سال)، پس از بارگذاری مجدد صفحه، تمام نشریات منتشر شده در آن تاریخ را به صورت یک‌جا ببینید.