برای استفاده از جار جدید می‌توانید حالتهای چیدمان مختلفی را امتحان کنید و هر کدام که راحت تر بود را انتخاب کنید و استفاده کنید.

حالت اول- این همان چیدمان نسخه قدیم جار است در این حالت می‌توانید نشریات را مرتب و کنار هم ببینید.

حالت دوم- این حالت هم مانند نسخه قدیمی جار می‌توانید با کلیک روی نشریه مورد نظر آن را انتخاب کرده و بزرگتر ببینند و برای اینکه نشریه قبلی یا بعدی را ببینید از دکمه بالای صفحه استفاده کنید.

حالت سوم-  در این چیدمان شما می توانید نشریات را به صورت پشت سر هم ببینید و با اسکرول به بالا و پایین نشریه بعدی را بخوانید.