در این قسمت، نشریاتی که شما به‌ عنوان “منتخب” خود انتخاب کرده‌اید، نمایش داده می‌شود.

چگونگی منتخب کردن نشریات:
شما می‌توانید لیستی از نشریات مورد علاقه خود را تهیه کنید تا هر روز با مراجعه به آن، فقط آنها را مشاهده کنید، به این نکته توجه داشته باشید، برای انتخاب منتخبین خود حتما باید در اپ کیوسک جار عضو باشید.

ابتدا نشریه موردنظر (روزنامه یا مجله) خود را انتخاب کنید. با انتخاب علامت قلب، که در بالای صفحه قرار دارد، نشریه منتخب خود را مشخص می‌کنید. چنانچه بخواهید نشریه‌ای را از لیست منتخبین خود حذف کنید، کافی است تا در صفحه “منتخب” نشریه را باز کنید و علامت قلب را مجدد انتخاب کنید، تا نشریه مورد نظر از لیست منتخبین شما حذف گردد.